Privacybeleid


Dit beleid is van kracht met ingang van 1 november 2012

Privacyverklaring van Allergan

Allergan verzamelt persoonlijke gegevens om u te dienen en met u te communiceren. Allergan zet zich in voor de eerbiediging van de privacy van de bezoekers van haar websites en voor de bescherming van hun persoonlijke gegevens. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Allergan uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaarmaakt, en wordt antwoord gegeven op specifieke vragen die u wellicht hebt over privacy en veiligheid. Zoals gehanteerd in deze Privacyverklaring, verwijst de term "persoonlijke informatie" naar zowel "persoonlijk identificeerbare informatie/gegevens" als "niet-persoonlijk identificeerbare informatie/gegevens"; beide termen worden hieronder besproken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de werking van de Europese websites die direct gekoppeld zijn aan deze verklaring. Allergan's wereldwijde gelieerden buiten Europa kunnen aanvullende privacyverklaringen hebben die specifiek zijn afgestemd op de wetgeving in die landen.

Persoonlijk identificeerbare informatie

1. Definitie van persoonlijk identificeerbare informatie

Allergan verzamelt uitsluitend persoonlijk identificeerbare informatie wanneer er naar wordt gevraagd en u de informatie vrijwillig aan ons verstrekt op deze site. Persoonlijk identificeerbare informatie is informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

2. Hoe Allergan persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt

Allergan kan uw persoonlijk identificeerbare gegevens gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals:

 • Om te reageren op uw verzoeken om informatie, producten, diensten, met inbegrip van het beheren van uw online accounts bij ons en het verlenen van garantie voor bepaalde producten;
 • Om u te voorzien van algemene informatie over gezondheid (zoals informatie over bepaalde aandoeningen) evenals informatie over onze producten en diensten;
 • Om u te voorzien van marketingberichten en aanbiedingen voor producten en diensten;
 • Om, met inachtneming van de toepasselijke wet-en regelgeving,promotionele programma's, zoals wedstrijden, beloningen en kortingprogramma's, te beherenOm te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, diensten of programma's;
 • Als u een zakelijke of professionele relatie hebt met Allergan, om onze zakelijke relatie met u te ontwikkelen
 • Als u solliciteert naar een baan via ons carrièrecentrum, om u in overweging te nemen voor indienstneming;
 • Voor ons onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen; en
 • Voor andere alledaagse zakelijke doeleinden, , zoals de verwerking van betalingen en financieel accountbeheer, productontwikkeling, contractbeheer, websitebeheer, vervulling, analyses, fraudepreventie, deugdelijk bestuur, verslaggeving en naleving van de wet.

3. Waarom persoonlijk identificeerbare gegevens door Allergan openbaar worden gemaakt

Allergan verkoopt, deelt of verspreidt uw persoonlijk identificeerbare informatie niet met derden voor hun marketingdoeleinden. Allergan zal uw persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving delen. We zullen, bijvoorbeeld, uw persoonlijk identificeerbare informatie als volgt delen:

 • Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie met uw toestemming of volgens uw aanwijzingen delen.
 • Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met onze gelieerde bedrijven en product co-promotie partners, die uitsluitend gebruik kunnen maken van uw persoonlijk identificeerbare informatie voor de hier vermelde doeleinden.
 • Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met onze dienstverleners, die bij wet of contractueel gebonden zijn uw persoonlijke informatie te beschermen en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te gebruiken. Zo kunnen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met leveranciers die gegevensverwerkings- of vervullingsdiensten voor ons verstrekken.
 • Met inachtneming van de toepasselijke wet-en regelgeving, kunnen we ook persoonlijk identificeerbare informatie openbaarmaken wanneer dat nodig is om de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen te beïnvloeden, om juridische kwesties te onderzoeken, onze rechten af te dwingen, onze eigendommen te beschermen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of wanneer dat nodig is ter ondersteuning van externe audit-, nalevings- en bestuursfuncties.
 • We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie openbaarmaken op grond van een juridische kwestie die samenwerking met autoriteiten vereist, of indien dit wettelijk vereist is.

 • We wijzen u er op dat we ook informatie openbaar kunnen maken die niet persoonlijk identificeerbaar is. Zo kunnen we rapporten publiceren die getotaliseerde en statistische gegevens over onze klanten bevatten. Deze rapporten bevatten geen informatie waarmee de ontvanger u zou kunnen contacteren, lokaliseren of identificeren.

  Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

  1. Definitie van niet-persoonlijk identificeerbare informatie

  Allergan verzamelt (indien beschikbaar) informatie over uw type browser en besturingssysteem, standaard server log-informatie en IP-adres. Deze informatie (die geen individuen identificeert) wordt getotaliseerd om gegevens zoals het aantal bezoeken aan onze websites te ontwikkelen, het aantal bezoeken aan elke pagina van onze websites en de domeinnamen van onze internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die in getotaliseerde vorm blijft, om te begrijpen hoe onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites en de diensten die wij aanbieden kunnen verbeteren. Wij kunnen deze getotaliseerde informatie met derden delen, maar daarbij wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar gemaakt.

  2. Cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling

  Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze mobiele applicaties, kunnen wij bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, pixel-tags, browser-analysetools, serverlogs en webbakens. 

  Bijvoorbeeld, wanneer u onze website bezoekt, kunnen we cookies op uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of andere internet-aangesloten apparaten sturen om uw browser uniek te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u terugkeert. Ze helpen ons ook om een op maat gemaakte ervaring te bieden en stellen ons in staat om bepaalde vormen van fraude op te sporen.

  Allergan maakt gebruik van Flash-cookies (ook wel bekend als lokaal opgeslagen objecten), Microsoft Silverlight en soortgelijke technologieën om uw online ervaring te personaliseren en te verbeteren in overeenstemming met de Network Advertising Initiative-standaarden. De Adobe Flash Player is een toepassing voor snelle ontwikkeling van dynamische inhoud, zoals videoclips en animaties. Flash-cookies (en soortgelijke toepassingen) gebruiken technologie om instellingen, voorkeuren en gebruik te onthouden op een vergelijkbare manier als browser-cookies, maar deze worden beheerd via een andere interface dan degene die door uw webbrowser wordt geleverd. Om Flash-cookies te beheren, raadpleeg de website van Adobe op http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html of bezoek www.adobe.com. Om Silverlight-cookies te beheren, raadpleeg de privacyverklaring van Microsoft op http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/privacy.aspx of bezoek www.microsoft.com

  Pixel-tags en webbakens zijn kleine afbeeldingen die op webpagina's of in onze e-mails geplaatst worden en ons in staat stellen om te bepalen of u een bepaalde handeling hebt uitgevoerd. Wanneer u deze pagina's raadpleegt of een e-mail opent, zullen de pixel-tags en webbakens een melding van die handeling genereren. Deze tools kunnen we de reactie op onze communicatie meten en onze webpagina's en promoties verbeteren.

  Wij verzamelen verschillende soorten informatie met behulp van cookies en andere technologieën. Zo kunnen we informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, uw type besturingssysteem, browsertype, domeinnamen en andere systeeminstellingen, evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. Onze serverlogs registreren ook het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met internet. Een IP-adres is een unieke identificatie die apparaten gebruiken om elkaar op internet te identificeren en met elkaar te communiceren. We kunnen ook informatie verzamelen over de website die u bezocht voordat u naar Allergan kwam en de website die u bezoekt nadat u onze site hebt verlaten.

  In veel gevallen wordt de informatie die we met behulp van cookies en andere hulpmiddelen verzamelen uitsluitend gebruikt op een niet-identificeerbare wijze, zonder enige verwijzing naar persoonlijk identificeerbare informatie. Zo gebruiken we de gegevens die we verzamelen over alle gebruikers van de website om onze websites te optimaliseren en inzicht te krijgen in de verkeerspatronen van de website.

  In sommige gevallen kunnen we de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere technologie koppelen aan uw persoonlijk identificeerbare informatie. Deze Privacyverklaring bepaalt hoe wij deze informatie gebruiken wanneer we het koppelen aan uw persoonlijk identificeerbare informatie.

  Allergan heeft relaties met externe reclamebedrijven om advertenties te plaatsen op deze website en andere websites, en functies voor tracking en rapportage van deze website en andere websites uit te voeren. Deze externe reclamebedrijven kunnen cookies op uw computer plaatsen wanneer u onze website of andere websites bezoekt, zodat ze gerichte advertenties aan u kunnen weergeven. Deze externe reclamebedrijven verzamelen daarbij geen persoonlijke informatie, en wij geven daarbij geen persoonlijke gegevens aan hen vrij. Echter, deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de methoden voor het verzamelen of het gebruik van de door deze leveranciers verzamelde informatie. Voor meer informatie over reclame van derden, kunt u terecht op het Network Advertising Initiative (NAI) op www.networkadvertising.org.

  Beheer van persoonlijke informatie


  1. Uw keuzes

  U kunt de informatie die u aan Allergan verstrekt te allen tijde beperken, maar als u ervoor kiest bepaalde gevraagde gegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat u niet in staat bent bepaalde diensten, aanbiedingen en inhoud op onze websites te openen. U kunt ook de berichten die Allergan aan u kan sturen beperken door een eenvoudige uitschrijfprocedure te volgen. Volg gewoon de instructies in onze e-mails om u uit te schrijven voor het ontvangen van toekomstige berichten.

  U heeft het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over producten en diensten van Allergan of andere bedrijven via privacy@allergan.com

  U kunt cookie-voorkeuren beheren en u uitschrijven voor het gebruik van cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling, door de instellingen van uw browser aan te passen. Alle browsers zijn verschillend, dus bezoek de "help"-sectie van uw browser voor meer informatie over cookie-voorkeuren en andere privacy-instellingen die mogelijk beschikbaar zijn.

  2. Toegang en nauwkeurigheid

  Allergan neemt alle redelijke maatregelen om persoonlijke informatie actueel en accuraat te houden. Allergan respecteert ook uw recht op inzage in en correctie van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bijwerken door contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@allergan.com, of rechtstreeks door in te loggen op uw online account, als u daarover beschikt. U kunt ons ook schrijven op het adres dat in onderstaande rubriek. Contact met ons opnemen staat vermeld. Als u ons een brief stuurt, verstrek dan uw naam, adres, e-mailadres en gedetailleerde informatie over de wijziging(en) die u zou willen aanbrengen.

  3. Informatiebeveiliging

  Allergan heeft een informatiebeveiligingsprogramma geïmplementeerd dat de administratieve, technische en fysieke controles bevat die zijn ontworpen als redelijke bescherming van uw Persoonlijke Informatie tegen onrechtmatig gebruik en ongeoorloofde openbaarmaking. In aanvulling op de maatregelen die door Allergan zijn genomen, is het raadzaam de wachtwoorden of identifiers die u gebruikt om toegang te krijgen tot Allergan websites veilig te bewaren.

  4. Kennisgeving aan inwoners van landen buiten de VS - Internationale overdracht van gegevens

  Allergan heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika. Uw persoonlijke informatie kan worden geraadpleegd door of overgedragen aan de Verenigde Staten of aan onze gelieerden en gegevensverwerkers elders in de wereld. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht aan de VS, waarvan uw land kan vinden dat ze geen adequate privacybescherming biedt. Wij hebben echter de nodige maatregelen genomen die een adequate bescherming van uw persoonsgegevens na doorgifte garanderen. Wij zullen altijd de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens beschermen, zoals verwoord in dit beleid, ongeacht waar ze worden verwerkt of opgeslagen.

  5. Privacybeleid van derden

  Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie door Allergan. We kunnen links bieden naar externe websites of advertenties voor derden die hun eigen privacy- en gegevensverzamelingsbeleid, gebruik en openbaarmakingspraktijken hebben. Onze onafhankelijke dealers, leveranciers en zakelijke partners hebben ook elk hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan om u vertrouwd te maken met de privacyverklaringen van derden voordat u informatie aan hen verstrekt of op een aanbieding of actie ingaat.

  6. Privacy van kinderen

  De websites en applicaties van Allergan zijn niet bedoeld om kinderen aan te trekken, en we verzamelen niet bewust enigerlei persoonlijke informatie van personen onder de 18. Als u denkt dat uw kind onze website gebruikt, neem dan contact met ons op privacy@allergan.com zodat we ongepaste informatie kunnen onderzoeken en verwijderen.

  7. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

  Van tijd tot tijd kunnen wij deze privacyverklaring bijwerken ter weerspiegeling van nieuwe of andere privacy-praktijken.We zullen een bericht op onze homepage plaatsen wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Bovendien, als een wijziging van wezenlijke invloed zal zijn op de manier waarop we eerder verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken of openbaar maken, zullen we u over de wijziging informeren door een bericht te sturen naar het primaire e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

  8. Contact met ons opnemen

  Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, uw privacykeuzes of deze Privacyverklaring. U kunt ons altijd online bereiken via privacy@allergan.com. U kunt ons via e-mail bereiken op onderstaand adres. Als u ons een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en informatie over eventuele berichten die u niet wilt ontvangen.

  Allergan NV,
  Pegasuslaan 5,
  1831 Diegem,
  Belgium


  Sollicitanten

  Als u naar een functie bij Allergan hebt gesolliciteerd, zal de persoonlijke informatie die is verstrekt bij uw sollicitatie alleen worden gebruikt voor het verwerken en beoordelen van uw sollicitatie. Allergan zal uw sollicitatiegegevens niet aan niet-gelieerde derden verkopen voor hun marketingdoeleinden. Met inachtneming van de toepasselijke wet-en regelgeving, kunnen we uw sollicitatiegegevens delen met wervers, consultants, advocaten, achtergronddiensten en onze gelieerde ondernemingen. Uw sollicitatiegegevens kunen ook worden gebruikt voor bepaalde regelgevende, nalevings- en juridische doeleinden, zulks in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  De indienstnemings- en personeelsbeslissingen van Allergan zijn gecentraliseerd in de Verenigde Staten. Door online informatie aan ons te verstrekken, stuurt u het naar de Verenigde Staten, waar het zal worden onderworpen aan de bescherming onder de Amerikaanse wetgeving, die kan afwijken van de wetgeving in uw land en waarvan uw land kan vinden dat ze geen adequate privacybescherming biedt.Als u er niet mee akkoord gaat dat de door u verzonden sollicitatiegegevens uitsluitend worden beheerst door de wetgeving van de Verenigde Staten, zal Allergan uw sollicitatie niet aanvaarden.