WAT IS HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing voor websites, mobiele applicaties en digitale diensten waar deze Privacyverklaring of een link naar deze Privacyverklaring is gepubliceerd. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te laten weten welke Persoonsgegevens Allergan plc, inclusief onze gelieerde entiteiten (hierna gezamenlijk aangeduid als "Allergan", "we", "wij", "onze" of "ons") over u kunnen verzamelen, hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we uw Persoonsgegevens gebruiken, aan wie we uw Persoonsgegevens openbaar kunnen maken en welke rechten u hebt om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken. In deze Privacyverklaring wordt met "websites" de websites, applicaties en digitale diensten bedoeld waar deze Privacyverklaring of een link naar deze Privacyverklaring is gepubliceerd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Via onze websites waar een link naar deze Privacyverklaring is gepubliceerd, verzamelen en verwerken we Persoonsgegevens die u niet rechtstreeks identificeren (zoals een IP-adres) of uw contactgegevens bevatten, maar die kunnen worden gebruikt om te identificeren dat een specifieke computer of apparaat onze website heeft bezocht en die in combinatie met bepaalde andere informatie wel kunnen worden gebruikt om u te identificeren. We ontvangen deze Persoonsgegevens door uw gebruik van onze websites. De Persoonsgegevens van u die we ontvangen door uw gebruik van de websites waarvoor deze Privacyverklaring van toepassing is en verwerken, kunnen de volgende soorten Persoonsgegevens zijn:
 • Demografische gegevens;
 • Online identifiers;
 • IP-adres;
 • Gegevens van onze cookies;
 • Cookies van derde partijen;
 • Socialmediagebruik.
Wanneer we Persoonsgegevens over u verzamelen waarmee u rechtstreeks identificeerbaar bent, geven de volgende privacyverklaringen u aanvullende informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen, aan wie we deze gegevens openbaar maken en over welke rechten u beschikt om ons gebruik van deze gegevens te beperken. Klik op een van de volgende privacyverklaringen die voor u van toepassing is: PRIVACYVERKLARING VOOR CONSUMENTEN.

WE KUNNEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN VERWERKEN:

Verwerking van uw Persoonsgegevens houdt in dat we uw Persoonsgegevens kunnen vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar kunnen maken door doorgifte, verspreiding of op een andere wijze beschikbaar kunnen maken, afstemmen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.
 • Doelen op het gebied van de bedrijfscompliance, beveiliging en netwerkveiligheid;
 • Machtigen, verlenen, beheren, monitoren en beëindigen van toegang tot of gebruik van de systemen, voorzieningen, gegevens, eigendommen en infrastructuur van Allergan;
 • Het tracken van uw interactie met ons;
 • Een audit betreffende onze programma's en diensten voor compliancedoeleinden;
 • Wanneer de wettelijke verplichting tot het verwerken van de Persoonsgegevens bestaat;
 • Statistische analyse, inclusief door onze verkopers uitgevoerde analyse;
 • Websitebeheer; en/of
 • Marketingactiviteiten, waaronder het tracken van cookies van derde partijen en het aanmaken van een profiel gebaseerd op uw interesses met betrekking tot uw interactie met ons of anderen.
Voor andere doeleinden waaromtrent overeenkomstig lokale wetgeving de verplichting bestaat om u op de hoogte te brengen en uw toestemming te vragen, wordt uw toestemming gevraagd voor we uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden zullen verwerken.

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De toepasselijke rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden zoals hierboven beschreven, is onder andere:
 • Jouw toestemming: In sommige gevallen wordt om jouw toestemming gevraagd om jouw Persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Indien je ons toestemming geeft, kun je deze toestemming op een later moment weer intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie "Hoe neem je contact met ons op" hieronder. Hierbij dient te worden opgemerkt dat wanneer je jouw toestemming intrekt, dit geen effect heeft op de Persoonsgegevens die al zijn verzameld en verwerkt. Waar Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, wordt hieromtrent meer informatie gegeven op het moment dat om jouw toestemming wordt gevraagd.
 • Naleving van de toepasselijke wetgeving of uitvoering van een contract: In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat we uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving of om een contract dat u aangaat te kunnen uitvoeren. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is het waarschijnlijk niet mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan, maar u beschikt wel over het recht tot toegang tot en controle van deze gegevens, tenzij dit in strijd is met onze wettelijke verplichtingen. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een contract waarbij u een contractpartij bent, is het waarschijnlijk niet mogelijk dat u tegen de verwerking in bezwaar kunt gaan, of kan uw bezwaar tegen verwerking erin resulteren dat de contractuele verplichtingen niet meer kunnen worden vervuld.
 • Ons gerechtvaardigd belang: Het kan zijn dat jouw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang betreffende onze communicatie met u, en het beheren van onze interactie met je betreffende onze producten en diensten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijsmogelijkheden. Naast jouw andere rechten zoals hieronder beschreven, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking van jouw Persoonsgegevens. Je kunt bezwaar indienen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie "Hoe neem je contact met ons op" hieronder.


COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN DIE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Webbakens

Onze websites kunnen gebruik maken van een technologie die bekendstaat als webbakens, die het mogelijk maakt webloggegevens te verzamelen. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail, waarmee kan worden gecontroleerd welke pagina's zijn bekeken of welke berichten zijn geopend. Webloggegevens worden verzameld wanneer u een van onze websites bezoekt via de webserver die onze website host.

Op bepaalde pagina's of in e-mails maken we gebruik van een technologie genaamd webbaken (ook wel bekend onder de benamingen 'web beacon' of 'clear gif'). We kunnen webbakens gebruiken om te controleren of door ons gestuurde e-mails werden geopend en of er op een bericht werd gereageerd. Met webbakens kan ook de effectiviteit van een website worden geanalyseerd, door het meten van het aantal bezoekers aan een website of hoeveel bezoekers er op een bepaald element van de site hebben geklikt.

Cookies

Deze website kan gebruik maken van een technologie genaamd 'cookies'. Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de harddrive kan plaatsen van jouw computer, waar de bestanden van jouw internetbrowser worden opgeslagen. Door een cookie hoef je bepaalde informatie niet steeds opnieuw in te voeren, omdat cookies worden gebruikt om gegevens die een bezoeker eerder heeft ingevoerd te 'onthouden'. Daarnaast kan met behulp van cookies inhoudsspecifieke informatie aan je worden geleverd en worden bijgehouden hoe bepaalde delen van de website worden gebruikt. Cookies kunnen door zowel ons als derde partijen met wie een een contractuele relatie hebben (betreffende webanalysediensten en advertentiediensten) op jouw computer worden opgeslagen. Bij de meeste internetbrowsers of andere software is het mogelijk jouw toestemming in te trekken door in jouw browserinstellingen cookies te verwijderen van de harde schijf van jouw computer, cookies te weigeren of aan te geven dat je een waarschuwing wilt ontvangen wanneer er cookies worden opgeslagen. Raadpleeg de instructies van jouw browser voor meer informatie over deze functies. Indien je cookies weigert kan het zijn dat de website minder goed functioneert en je niet ten volste kunt profiteren van de vele mogelijkheden van de website.

Do Not Track

Op verschillende manieren kan je voorkomen dat jouw online activiteit wordt bijgehouden. Een van die manieren is in jouw browserinstellingen aangeven dat de websites die je bezoekt een waarschuwing ontvangen dat je niet wilt dat bepaalde gegevens over je worden verzameld. Dit wordt een Do Not Track-verzoek genoemd. Opgemerkt dient te worden dat onze websites en internetbronnen momenteel niet ingaan op deze verzoeken van webbrowsers. Op dit moment is er geen algemeen geaccepteerde richtlijn hoe een bedrijf moet reageren op dergelijke verzoeken.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics kan worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en inzicht te krijgen in welke delen van de website worden gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van technische hulpmiddelen zoals cookies en JavaScript-code om informatie over bezoekers te verzamelen. Google Analytics houdt de bezoekers bij op de site die JavaScript hebben ingeschakeld. Google Analytics houdt anoniem bij hoe bezoekers omgaan met een website, inclusief welke website daarvoor is bezocht en wat ze op een site hebben gedaan. Google Analytics verzamelt de hierboven vermelde gegevens van gebruikers.

Deze informatie wordt gebruikt om de website te beheren en bij te werken, en daarnaast wordt gecontroleerd of de bezoekersgegevens overeenkomen met de verwachte demografische gegevens en hoe belangrijke doelgroepen door de inhoud navigeren
A. Opt-Out-mogelijkheid:
Google Analytics biedt de mogelijkheid te voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld voor Google Analytics. Meer informatie hierover vind je hier: HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT.
B. Gegevensgebruik door Google:
Google en haar dochterondernemingen mogen, overeenkomstig de voorwaarden van hun Privacybeleid (te vinden op http://www.google.com/privacy.html, of een andere URL die Google van tijd tot tijd verstrekt), de gegevens die worden verzameld door uw gebruik van Google Analytics bewaren en gebruiken.

SOCIAL MEDIA PLUGINS

Onze websites kunnen gebruik maken van Social Media Plugins om het voor je mogelijk te maken eenvoudig informatie met anderen te delen. Wanneer je onze websites bezoekt, kan de Social Media Plugin die zich op onze website bevindt, een cookie in jouw webbrowser plaatsen waarmee de eigenaar van de plug-in op zijn website de personen kan herkennen die eerder onze sites hebben bezocht. Wanneer je tijdens het browsen op onze website eerder hebt ingelogd op de socialmediawebsite, maken de Social Media Plugins het mogelijk om gegevens waarmee je rechtstreeks identificeerbaar bent, die laten zien dat je onze website hebt bezocht, over je te ontvangen. Onafhankelijk van of er wel of niet specifiek gebruik wordt gemaakt van de plug-in, kan deze plug-in informatie over bezoekers verzamelen die zijn ingelogd op een sociaal netwerk. Door middel van Social Media Plugins kunnen socialmediawebsites tevens informatie over jouw activiteit op onze website delen met andere gebruikers van de socialmediawebsite. Allergan heeft geen invloed op de inhoud van deze plug-ins. Voor meer informatie over Social Media Plugins van socialmediawebsites dien je het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van deze websites te raadplegen.

PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

Deze website is niet bedoeld of ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen bewust geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

HOE BESCHERMEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We maken gebruik van administratieve, technische en fysieke beveiligingen overeenkomstig de industriestandaard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot medewerkers en derde partijen die namens ons opereren die een gerechtvaardigde zakelijke noodzaak hebben tot dergelijke toegang. We dragen uw Persoonsgegevens uitsluitend over naar derde partijen die namens ons opereren indien we van die partijen de schriftelijke waarborging hebben ontvangen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd op een wijze die consistent is met deze Privacyverklaring en onze beleidsregels en procedures aangaande privacy.

AAN WIE EN WANNEER MAKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR?

We delen uw Persoonsgegevens met/maken uw Persoonsgegevens openbaar aan de volgende entiteiten:
 • Onze mondiale dochterondernemingen, zoals hieronder beschreven.
 • Derde partijen met wie we overeenkomsten hebben om namens ons diensten te leveren, om activiteiten of taken uit te voeren in het kader van de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Indien dit van toepassing is, verplichten we deze derde partijen die namens ons opereren de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens die met deze partijen worden gedeeld te waarborgen. Tenzij specifiek anders vermeld in deze Privacyverklaring wordt met deze derde partijen contractueel vastgelegd dat zij uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of openbaar maken dan het verlenen van diensten voor ons of namens ons en de toepasselijke wet- en regelgeving hieromtrent naleven.
 • Overheidsinstanties, -auditors en -instellingen Het kan zijn dat we uw Persoonsgegevens delen met overheidsinstanties, overheidsinstellingen en auditors als reactie op informatieaanvragen van autoriteiten of anderszins vereist door wetgeving, regelgeving of industriecodes.
 • Potentiële of daadwerkelijke derde kopers. Indien we besluiten ons bedrijf te reorganiseren of er afstand van te doen middels de verkoop, een fusie of een overname, kan het voorkomen dat we uw Persoonsgegevens delen met potentiële of daadwerkelijke kopers. We verplichten dergelijke kopers uw Persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring te behandelen.


HOE VERLOOPT DE INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Het kan voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan andere vestigingen wereldwijd. De namen en contactgegevens van de vestigingen van Allergan zijn te vinden via HTTPS://WWW.ALLERGAN.COM/HOME. Het kan daarnaast voorkomen dat deze vestigingen uw Persoonsgegevens verder overdragen aan andere vestigingen wereldwijd. Sommige vestigingen en hun databaselocaties zijn in landen die geen adequaat beschermingsniveau hanteren dat vergelijkbaar is met de wet- en regelgeving die in uw land van toepassing is. Al onze vestigingen zijn echter verplicht uw Persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring en onze beleidsregels en procedures aangaande privacy en gegevensbescherming te behandelen.
Verklaring EU-US en Swiss-US Privacy Shield Allergan en haar vestigingen in de Verenigde Staten kunnen Persoonsgegevens ontvangen van individuen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. We voldoen aan de vereisten van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens vanuit de EER en Zwitserland. Indien de bepaling van deze Privacyverklaring en het Privacy Shield strijdig zijn, overheersen de principes van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework en voor onze certificering hieromtrent gaat u naar HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/. Overeenkomst het Privacy Shield treedt het International Centre for Dispute Resolution (ICDR) als onafhankelijke derde partij op om eventuele geschillen te beslechten. Indien u een klacht hebt omtrent onze naleving van het Privacy Shield, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het ICDR via HTTP://GO.ADR.ORG/PRIVACYSHIELD.HTML. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn een beroep te doen op bindende arbitrage. Met betrekking tot de principes van het Privacy Shield zijn we onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Het kan voorkomen dat we uw Persoonsgegevens overdragen aan derde partijen met wie we overeenkomsten hebben om namens ons diensten te leveren, om activiteiten of taken uit te voeren in het kader van de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Die derde partijen worden contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder te beschikken over een geschikte mechanismen voor de grensoverschrijdende overdracht van EU-Persoonsgegevens om deze te kunnen ontvangen, waaronder bijvoorbeeld een 'adequaatheidsbepaling' door de Europese Commissie, certificeringen betreffende het EU-US en/of Swiss-US Privacy Shield, en/of de aanwezigheid van een standaard modelcontract (SCC) met ons.

Voor meer informatie over grensoverschrijdende doorgifte van uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de sectie 'Hoe neemt u contact met ons op' hieronder.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van uw relatie met ons. We slaan de Persoonsgegevens die we over u verzamelen op en bewaren deze in overeenstemming met ons Record Retention Policy (beleid inzake gegevensbewaring), waarna de gegevens zullen worden gearchiveerd of verwijderd. Een gedetailleerd overzicht van onze activiteiten hieromtrent is te vinden via HTTPS://WWW.ALLERGAN.COM/HOME. Bepaalde gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien er sprake is van voortdurende verplichtingen of indien dit wettelijk vereist is.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze website links bevatten naar andere sites waarvan wij denken dat deze nuttige informatie kunnen bieden, die het eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen. De beleidsregels en procedures die hier worden beschreven zijn niet van toepassing voor deze websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van Persoonsgegevens door websites van derden Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het gebruik door derden van Persoonsgegevens die zijn verkregen door het gebruik van de website van derden. We raden u aan om rechtstreeks contact met deze websites van derden op te nemen voor meer informatie over hun beleid omtrent privacy en het beschermen, verzamelen en delen van Persoonsgegevens.

WELKE RECHTEN HEBT U?

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die we van u in bezit hebben in te zien en hiervan een kopie, inclusief een elektronische kopie te ontvangen, en u bent gerechtigd om ons te verzoeken om wijzigingen aan te brengen in de Persoonsgegevens die we van u in bezit hebben indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. U beschikt daarnaast over het recht om een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens te verwijderen indien deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt, om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken tot bepaalde doeleinden indien verwijdering niet mogelijk is en om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen beschikt u over het recht om een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens over te dragen aan een door u geselecteerde derde partij.

Om een van deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op zoals beschreven in de sectie 'Hoe neemt u contact met ons op' hieronder. U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (zie 'Rechtsmiddelen' hieronder) indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

WAT GEBEURT ER WANNEER DEZE PRIVACYVERKLARING WORDT HERZIEN?

Van tijd tot tijd worden er wijzigingen aangebracht aan deze Privacyverklaring, omdat de wetgeving of de wijze waarop we uw gegevens verwerken verandert. Indien er wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring wordt u hiervan op de hoogte gesteld en gaan deze wijzigingen na communicatie van kracht.

NEEM CONTACT OP MET DE EU DATA PROTECTION OFFICER (DPO) VAN ALLERGAN IN HET GEVAL VAN:

Neem contact op met de EU Data Protection Officer (DPO) van Allergan in het geval van:
 • Vragen;
 • Zorgpunten of klachten;
 • Terugtrekking uit een programma of dienst; en/of
 • De wens om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven, waaronder het recht op toegang, wijziging, portabiliteit, bezwaar, beperking en verwijdering.
De EU DPO van Allergan
Postadres:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Verenigd Koninkrijk
E-mailadres:

IR-EUDPO@ALLERGAN.COM

WELKE RECHTSMIDDELEN HEBT U?

Voor meer informatie over uw privacy en rechten betreffende gegevensbescherming, of indien u een probleem niet rechtstreeks met ons kunt oplossen en een klacht wilt indienen, verwijzen we u naar de autoriteit voor gegevensbescherming van uw land of de toezichthoudende autoriteit betreffende gegevensbescherming van Allergan:

Irish Data Protection Commissioner
Postadres:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, Ierland
Telefoonnummers:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
E-mailadres:

INFO@DATAPROTECTION.IE